Bake & Design your sweet ...

With our pretty supplies ...

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. เอกสารนี้ (ร่วมกับเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงในนั้น) จะบอกลูกค้า เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ทางร้านขายและจัดหาสินค้า ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้

  ก่อนที่จะยืนยันการสั่งซื้อของกรุณา : อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกของทางร้านและนโยบาย โดยการสั่งซื้อใด ๆ ของสินค้าที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายโดยเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้าจะไม่สามารถที่จะดำเนินการกับการซื้อของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขและโพสต์บนเว็บไซต์นี้เมื่อเวลาผ่านไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์และความรับผิดชอบตามกฎหมายของทางร้านและเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้ายังคงใช้เว็บไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ดังต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ลูกค้าควรตรวจสอบเป็นประจำเพื่อ ทราบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้

 2. เกี่ยวกับทางร้าน

  เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย นางสาวสุชีรา เขียนนุกูล
  ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจ B-Bake Shop www.bbakeshop.com (ร้าน บี เบค ช็อป) ซึ่งเป็น ร้านค้าออนไลน์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ได้ จดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ในประเทศไทย ภายใต้หมายเลขทะเบียน : 3100502002364 มีสำนักงานจดทะเบียนของทางร้าน ที่ 608/42 อารียาเดลี่ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ที่อยู่เวปไซค์ www.bbakeshop.com

 3. การสื่อสาร

  ลูกค้าสามารถ ติดต่อ ร้านค้า ได้ตามช่องทาง เหล่านี้
  e-mail : b-bakeshop@hotmail.com, shopbbake@gmail.com
  Line: bbakeshop
  facebook inbox: www.facebook.com/BBakeShop
  Instagram: bbakecake
  Telephone: 081-648-1819

 4. คำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

  เว็บไซต์ของทางร้านมีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการใช้งานโดยลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

  ทางร้านสามารถจะใช้ดุลพินิจของทางร้านยอมรับคำสั่งจากบุคคลที่อยู่นอกประเทศ และส่งเรื่องต่างประเทศให้ลูกค้าจ่ายเงินสำหรับการจัดส่งสินค้าหรือค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ ลูกค้าจะมีโอกาสที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าในกรณีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับ

  ถ้าทางร้านตกลงที่จะจัดหาสินค้าใดสั่งซื้อจากเว็บไซต์สำหรับการจัดส่งนอกประเทศไทย ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีอากรใด ๆ ดังกล่าวและ / หรือภาษีนอกเหนือไปจากราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า โปรดทราบว่าทางร้าน ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้และไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณของพิธีการศุลกากร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท้องถิ่นหรือการจัดเก็บภาษีของลูกค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อของลูกค้า

  โปรดทราบว่าเมื่อจัดส่งสินค้าในระดับสากลลูกค้าควรทราบว่าการส่งสินค้าข้ามพรมแดนอาจมีการเปิดและการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่สินค้าไปถึง ทางร้านจะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดโดยลูกค้าของกฎหมายดังกล่าวใด ๆ

 5. การลงทะเบียน

  เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของลูกค้าต้องเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดภายใต้ชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งและรหัสผ่านของลูกค้า

  โดยการลงทะเบียนในเว็บไซต์ลูกค้าดำเนินการ :

  รายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าให้ไว้กับทางร้านเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และการจัดซื้อสินค้าเป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกประการ เพื่อแจ้งให้ทางร้านทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนหรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  หากลูกค้ามีอายุไม่ถึง 18 หรือถ้าต่ำกว่า 18 ปี ลูกค้าควรมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับอนุญาตในการลงทะเบียนกับทางร้าน เพื่อทำการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ร่วมกับและภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง ควร ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าเอง เพื่อความปลอดภัย ของรหัสผ่านของลูกค้า ทางร้านจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้กับผู้อื่น

  ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้าทันทีเมื่อพบว่ามันได้รับการขโมยรหัสผ่าน

  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับลูกค้าตามข้อ 9 ด้านล่างและจะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงของลูกค้าไปยังเว็บไซต์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ :

  ลูกค้าไม่สามารถ ชำระเงิน ให้ทางร้านเมื่อครบกำหนด

  ลูกค้าละเมิดเงื่อนไขอื่น ๆ

  ลูกค้าปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล

  หากทางร้านสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนร่วมหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือ อยู่ในการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์

 6. มีสิทธิ์ที่จะซื้อจากเว็บไซต์

  เพื่อให้มีสิทธิในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้และถูกต้องตามกฎหมายและ ในรูปแบบสัญญากับทางร้านลูกค้าจะต้อง :

  เป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาผูกพัน

  ให้รายละเอียดเต็มรูปแบบของที่อยู่จัดส่งประเทศไทย

 7. ราคา

  ราคาสินค้า เป็นราคารวม ค่าสินค้า ภาษีต่างประเทศ การขนส่งต่างประเทศ ภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว

  ราคาสำหรับการจัดส่งจะถูก กำหนด ตามเงื่อนไขของทางร้าน สำหรับการจัดส่งในประเทศไทย ยกเว้นแต่ระบุไว้

  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาร้านคาในการเพิ่ม หรือ ลด ราคาของสินค้า เพื่อให้สอดคล้อง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางร้าน (เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลิต ขนส่ง)

 8. การชำระเงิน

  ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใด ๆ หรือบัตรเดบิตผ่าน www.paypal.com

  โดยการคลิก เงื่อนไข คำสั่งซื้อ เพื่อยืนยันว่า ลูกค้ายินยอมที่จะชำระเงินที่ถูกเรียกเก็บจากบัตรเดบิตของลูกค้า / บัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

  การชำระเงินจะถูกหักและลบออกจากบัญชีของลูกค้าก่อนที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

  เมื่อลูกค้าจ่ายสำหรับการสั่งซื้อของลูกค้าด้วยบัตรทางร้านดำเนินการตรวจสอบบางอย่างซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากผู้ออกบัตรของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีเงินเพียงพอและสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย นี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบชื่อที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จัดทำโดยลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับฐานข้อมูลของบุคคลที่สามที่เหมาะสมรวมทั้ง บริษัท ผู้ออกบัตร, หน่วยงานอ้างอิงเครดิตจดทะเบียนและหน่วยงานป้องกันการทุจริต

  ทางร้านจะติดต่อลูกค้าหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับการอนุมัติของบัตรของลูกค้า หรือ ชำระด้วยด้วยโอนทางธนาคารออนไลน์ Internet Banking ตาม เลขที่บัญชีที่ทางร้านกำหนดส่งให้ลูกค้า

  เพื่อทำรายการโอนชำระเท่านั้น

  ทางร้านของดรับชำระด้วยเงินสด ในกรณีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

  ทางร้าน ของดการโอนเงินคืน หรือโอนเงินผ่านให้กับรายชื่อ บุคคลที่สาม โดยเด็ดขาด

 9. บัตรของขวัญ

  บัตรกำนัลนี้สามารถนำมาแลกกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ร้าน บี เบค ช้อป รวมถึง การสั่งทำเค้ก บัตรมีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ออก

  บัตรกำนัลไม่สามารถออกใหม่ ในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย

  บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถคืนหรือโอนเปลี่ยนมือได้

  บัตรกำนัลที่ได้รับการขีดฆ่าเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะไม่ได้รับการยอมรับ

  บัตรกำนัลนี้อาจจะมีการแลกเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ของราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ในคูปอง

  บัตรกำนัลนี้สามารถชำระเป็นค่าสินค้า หรือ เค้ก หรือการจัดส่ง ในประเทศไทย เท่านั้น

 10. การจัดส่ง

  ร้าน บี เบค ช็อป ใช้การจัดส่ง ในและต่างประเทศ ด้วย ไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชน ซึ่งทางร้านจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการจัดส่ง ว่าจัดส่งด้วยวิธีทางใด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และรับสินค้าได้ตรงตามเวลา ที่แจ้งเบื้องต้น

  การจัดส่งเค้ก ทางร้าน ดำเนินการโดย บริษัทเอกชน

  ทางร้านจะแจ้ง Tracking No ในการจัดส่ง เพื่อตรวจรสอบออนไลน์ ในระบบ ฐานข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเอง

  ทางร้านจะมุ่งมั่นที่จะส่งดำเนินการตาม คำสั่งซื้อทั้งหมดภายในวันทำการ ภายใน 3-5 วันทำการ

  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งรายการใด ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่อง เสี่ยงต่อ สินค้าที่จัดส่งให้กับผู้อื่น และเป็นความเสี่ยงของความเสียหายในระหว่างการขนส่ง

  สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ สถานที่จัดส่ง ที่ระบุเบื้องต้น

  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ ปริมาณสินค้า ในการจัดส่ง อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตามระยะทาง และ น้ำหนัก ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

  ความล่าช้าที่เกิดจากการจัดส่งของ ไปรษณีย์ไทยนั้น ทางร้านไม่สามารถกำหนด หรือ รับผิดชอบได้ แต่ด้วยกรณีใด ๆ ก็

 11. ความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้า และ เค้ก

  สินค้าที่ส่งออก และจัดส่งไปนั้น ทางร้านถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้า ในช่วงเวลาในการส่งสินค้า

  สำหรับความเสียหายใด ๆ ขณะส่งสินค้า ลูกค้าต้องดำเนินการติดตามเรียกร้องค่าเสียหาย จากบริษัทจัดส่งเอง โดยทางร้านจะอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารให้เท่านั้น

 12. ยกเลิกสัญญาและผลตอบแทนของลูกค้า

  ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ ก่อนทางร้านแจ้งจัดส่งออก เท่านั้น หากสินค้า หรือ เค้ก จัดส่งออกไปแล้วนั้น ทางร้าน ขอไม่รับผิดชอบ และไม่ยินยอมคืนเงินในทุกกรณ

 13. ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบ), เครื่องหมายทางการค้าสิทธิบัตรฐานข้อมูลและอื่น ๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่คล้ายกันซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด ), สงวนในวัสดุทำงานเทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคนิคชื่อแบรนด์ธุรกิจการค้า, ความนิยม, บริการเครื่องหมายรุ่นยูทิลิตี้กึ่งตัวนำสิทธิภูมิประเทศรูปแบบหรือการนำเสนอสินค้าหรือบริการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตามการประดิษฐ์ข้อมูลที่เป็นความลับ ความรู้และความพยายามในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ B-Bake Shop ร้าน บี เบค ช็อป สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิใด ๆ ที่คล้ายกันในประเทศใด ๆ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนและรวมทั้งการใช้งานและการที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้สำหรับพวกเขาในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของโลก) และลูกค้ารับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในวัสดุและเนื้อหาที่ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์จะยังคงอยู่กับทางร้านหรือผู้ออกใบอนุญาตของทางร้าน

  ลูกค้าอาจจะดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาและรายการอื่น ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ปรากฏบนเว็บไซต์ตามเงื่อนไขที่ว่าวัสดุที่อาจจะใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การคัดลอกหรือการจัดเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลเป็นสิ่งต้องห้ามชัดแจ้ง

  ลูกค้าอาจจะเรียกและแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์, การจัดเก็บเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนดิสก์ (แต่ไม่เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) หรือพิมพ์สำเนาของเนื้อหาดังกล่าวสำหรับส่วนตัวของลูกค้าเองไม่ ใช้ -Commercial ให้ลูกค้าให้เหมือนเดิมและลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ ลูกค้าอาจจะไม่เป็นอย่างอื่นทำซ้ำดัดแปลงคัดลอกหรือแจกจ่ายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ของวัสดุหรือเนื้อหาในเว็บไซต์

  ลูกค้ารับทราบว่ามีการใช้งานอื่น ๆ ของวัสดุและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นเด็ดขาดและลูกค้าตกลงที่จะไม่ (และตกลงที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในบุคคลที่สามใด ๆ ที่จะ) ทำสำเนาส่งเผยแพร่แสดงแจกจ่ายผลประโยชน์ทางการค้าหรือ สร้างงานที่ดัดแปลงจากวัสดุและเนื้อหา

  จะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าในเงื่อนไขนี้จะใช้เครื่องหมายทางการค้าของทางร้านหรือของ บริษัท ในเครือของทางร้าน

  สินค้าที่ขายโดยทางร้านและเนื้อหาเว็บไซต์อาจมีลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในความโปรดปรานของบุคคลที่สาม ทางร้านรับทราบสิทธิเหล่านั้น

 14. การใช้เว็บไซต์

  ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์และวัสดุที่มีอยู่ในมันเป็นเพียงการอนุญาตอย่างชัดเจนโดยทางร้านภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานของทางร้านเท่านั้น

 15. การจองคลาสเรียน

  ลูกค้าที่ทำรายการจองคลาสเรียน และกำหนดวันเรียนแล้วนั้น ต้องดำเนินการชำระเงิน ไม่เกิน 5 วัน ก่อนวันเปิดคลาสเรียน หากไม่ชำระตามเงื่อนไข ทางร้านถือเป็นการยกเลิก โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกค้า ล่วงหน้า

 16. การยกเลิกคลาสเรียน

  ลูกค้าที่ทำรายการจองคลาส และ ชำระเงินค่าเรียนครบ แล้วนั้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ตามกำหนดเวลา หรือ เหตุใด ๆ ที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 17. การเลื่อนวันกำหนด คลาสเรียน

  ในเหตุสุดวิสัย ขั้นต้นจากข้อ 16 นั้น ลูกค้าสามารถแจ้งเลื่อนวันเรียนได้ แต่หากวันเรียนใหม่ ตรงกับท่านอื่น จำต้องให้ท่านที่จอง วันนั้น ๆ ไว้ก่อนเท่านั้น ไม่สามารถยกให้ลูกค้าที่แจ้งเลื่อนได้ แม้ท่านจะชำระเงิน และกำหนดวันเรียนไว้ก่อนแล้ว การแจ้งเลื่อนวันกำหนดคลาสเรียน ถือเป็นความผิดที่ลูกค้า ผู้แจ้งเลื่อนจะต้องรับผิดชอบ ติดตามวันเรียนใหม่ด้วยตัวท่านเอง