Private Class

คลาสเรียนเดี่ยว ผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนรู้ได้เต็มที่ รับสอนเพียงครั้งละ 1 ท่านต่อการจอง หรือสามารถเรียนกับเพื่อนร่วมกันที่จองพร้อมกัน ไม่เกิน 3 ท่าน ทุกคลาสสามารถเริ่มเรียนได้ทุกท่านแม้น ไม่เคยทำขนมมาก่อน เพราะทางร้านจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการทำ

฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
New
฿ 4,500 ฿ 4,500
สมาชิก ฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%
New
฿ 3,500 ฿ 3,500
สมาชิก ฿ 3,150 ฿ 3,150 -10%
New
฿ 5,500 ฿ 5,500
สมาชิก ฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%
New
฿ 5,500 ฿ 5,500
สมาชิก ฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%
New
฿ 1,800 ฿ 1,800
สมาชิก ฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%
New
฿ 1,800 ฿ 1,800
สมาชิก ฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%
New
฿ 1,800 ฿ 1,800
สมาชิก ฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%
New
฿ 3,900 ฿ 3,900
 
New
฿ 2,500 ฿ 2,500
 
New
฿ 1,800 ฿ 1,800
สมาชิก ฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
฿ 5,500 ฿ 5,500
สมาชิก ฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%
฿ 4,500 ฿ 4,500
สมาชิก ฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,510 ฿ 3,510 -10%
฿ 3,500 ฿ 3,500
สมาชิก ฿ 3,150 ฿ 3,150 -10%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
฿ 6,500 ฿ 6,500
สมาชิก ฿ 5,850 ฿ 5,850 -10%
฿ 7,500 ฿ 7,500
สมาชิก ฿ 6,750 ฿ 6,750 -10%
฿ 4,500 ฿ 4,500
สมาชิก ฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%
฿ 6,500 ฿ 6,500
สมาชิก ฿ 5,950 ฿ 5,950 -8%
฿ 5,900 ฿ 5,900
สมาชิก ฿ 5,300 ฿ 5,300 -10%
฿ 4,000 ฿ 4,000
สมาชิก ฿ 3,600 ฿ 3,600 -10%
฿ 4,500 ฿ 4,500
สมาชิก ฿ 4,000 ฿ 4,000 -11%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
฿ 3,900 ฿ 3,900
สมาชิก ฿ 3,500 ฿ 3,500 -10%
Powered by MakeWebEasy.com